Terugbrengen voorraad onderdelen en slimmer omgaan met inkoop (Flattened BOM)

Flat-BOM bij Howden

Howden Thomassen Compressors worstelde met een grote hoeveelheid voorraad van eigen geproduceerde onderdelen naast de ingekochte onderdelen. De oorzaak hiervan lag mede in de productieaansturing binnen het ERP systeem Isah.

Iedere compressor werd in een aparte structuur administratief aangestuurd. De onderdelen voor de productie van de compressors werden vanuit de voorraad aan de diverse productstructuren toegekend. Doordat dezelfde onderdelen op meerdere momenten binnen de productie voorkwam, was een aansturing vanuit de voorraad noodzakelijk. Het inkopen op order zou een te hoge administratieve belasting zijn voor de organisatie. Als gevolg hierdoor was dat er geen directe en eenvoudige traceerbaarheid op onderdelen beschikbaar was. Nog belangrijker, de hoeveelheid onderdelen op voorraad was bijzonder hoog. De waarde van deze voorraadpositities liep in de miljoenen. Zo’n grote voorraad brengt ook kosten met zich in de vorm van directe opslagkosten (ruimtegebruik), kapitaalbeslag en risico’s.

Samen met het projectteam van de klant heb ik dit opgepakt om slimmer om te kunnen gaan met ingekochte en eigen geproduceerde onderdelen binnen productieaansturing. Allereerst hebben wij functioneel gekeken naar het proces en deze vertaal naar een werkbaar proces binnen Isah. Vervolgens heb ik, samen met het interne ontwikkelteam van de klant, de technische ontwerpen en realisatie opgepakt maar ook nieuwe functionaliteiten binnen het ERP-pakket gerealiseerd.

Gelaagde opbouw van assemblage

De engineeringstructuur van een compressor bleef bestaan, maar werd in de nieuwe situatie gelaagd opgebouwd. Hierin is de structuur van de verschillende sub-assemblages duidelijk zichtbaar. Alle benodigde onderdelen van de complete structuur worden als het ware ‘platgeslagen’ binnen een stuklijst, een BOM (Bill of Materials). Bij Howden Thomassen is gebruik gemaakt van zowel een engineering BOM (eBOM) als een manufacturing BOM (mBOM). In de onderste afbeelding leg ik het concept uit aan de hand van een simpel voorbeeld.

Flat-BOM bij Howden

Slim inkopen op order

De samengevoegde onderdelen krijgen binnen Isah verschillende kenmerken mee om aan te geven waar deze in de structuur benodigd is en hoe veel. Hierdoor is het nog steeds mogelijk om de onderdelen te plaatsen op een specifieke plaats in een specifieke compressor. Door deze samenvoeging kunnen de onderdelen op order ingekocht worden.

Alle bijbehorende kosten zijn veel eerder inzichtelijk omdat op het moment van inkoop de nacalculatie al zichtbaar gemaakt kan worden. Behaalde inkoopvoordelen werken ook onmiddellijk door in de kostenpositie van de order.

Significant minder voorraad

Na livegang en de nodige nazorg optimalisatieslagen werkt het proces goed. De hoofddoelstelling van het terugdringen van de voorraad positie is ruimschoots gehaald. De onderdelen worden nu op order besteld en worden financieel direct als onderhanden werk in de financiële administratie opgenomen. De gemiddelde voorraadwaarde is met bijna de helft afgenomen sinds de invoering van de Flattened-BOM werkwijze. Ervaring bij Howden Thomassen Compresssors leert inmiddels dat het vooral geschikt is voor grote, complexe structuren.