Trends en ontwikkelingen in de maakindustrie

Trends en ontwikkelingen in de maakindustrie

De Nederlandse maakindustrie zet flinke stappen als het gaat om het digitaliseren van productieprocessen of het omarmen van nieuwe technologieën. Een paar highlights voor 2020 die de moeite waard zijn om te volgen.

Configure-to-order klantbehoefte

Het centraal stellen van de klant wordt steeds belangrijker, anders raken organisaties ze kwijt. Aan maakbedrijven, de taak om klanten niet alleen aan zich te binden, maar ook te begeleiden in de zoektocht naar wat hij exact wil. Zo snel en eenvoudig mogelijk. De klant van vandaag en morgen stelt specifiekere vragen, heeft hogere kwaliteitseisen en tolereert minder fouten. Het draait dus meer om klantwensen herkennen en daar de eigen, interne processen op afstemmen.

Bijvoorbeeld de transformatie van engineer-to-order naar configure-to-order productie. In plaats van iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden, worden componenten gestandaardiseerd. De klant kan dan keuzes maken op basis van configuratie. Met als grote voordeel dat vrijwel direct inzichtelijk is wanneer het product bij de klant binnen is.

Product-as-a-Service (PaaS)

Daarnaast is Product-as-a-Service (PaaS) ook in de maakindustrie sinds enige jaren in opkomst. Bedrijven breiden het productieproces uit met extra services voor de klant zoals onderhoud, advies, financiering of logistieke diensten. Deze dienstverlening gaat vervolgens een substantieel deel uitmaken van de totale bedrijfsvoering, als het ware het complete lifecyle management van een product.

Het is een ontwikkeling die volledig aansluit bij deze tijd: alle aandacht naar de beste klantervaring. Oftewel: het omvormen van je bedrijf van productleverancier naar serviceprovider, op basis van een radicaal ander businessmodel. Voor maakbedrijven een behoorlijke omschakeling; maar wel een winstgevende als je het goed aanpakt.

Uptime en smart maintenance

Daarnaast lijkt voor de maakindustrie mogelijkheden te liggen op het vlak van smart maintenance, oftewel het ontzorgen van klanten met voorspellend onderhoud. Met het internet verbonden en met sensoren uitgeruste machines genereren tal van data, op basis waarvan nauwkeurig kan worden voorspeld wanneer de machine onderhoud nodig heeft.

Digital twinning

In het verlengde van smart maintenance ligt de opkomst van digital twinning: het maken van een digitaal model van elk product en elk proces. Virtuele simulaties van machines, systemen en fabrieken maken het mogelijk om nauwkeurig te voorspellen waar en wanneer het ergens fout dreigt te gaan.

Digital twins worden al vanaf de start van het productieproces, tegelijk met het fysieke product, ontwikkeld. In de ontwikkelfase heeft dit als voordeel dat bedrijven hun ontwerp uitgebreid kunnen testen, zonder de noodzaak (en de kosten) van een fysiek prototype. Maar ook in de gebruiksfase kan een digitale dubbelganger erg nuttig zijn: bij het voorspellen van onderhoud en het verminderen van downtime bijvoorbeeld.

Realtime ketenintegratie

Nu de time-to-market steeds belangrijker wordt en de keten steeds meer geïntegreerd raakt, groeit de behoefte aan het snel kunnen delen van data. Door alle ketenpartners (bijvoorbeeld via EDI*) toegang te geven tot één supply chain-platform, kan alle relevante informatie over inkooporders, facturen, verzendlijsten inclusief documenten en tekeningen, realtime worden gedeeld met toeleveranciers. Het laten verlopen van alle communicatie via één kanaal leidt tot meer efficiency, kortere doorlooptijden en een grotere leveringsbetrouwbaarheid.

ERP als centrale regisseur

Het vraagt natuurlijk wel om een hele transformatie; van productie naar service. Van levering naar up time en smart maintenance. Om hierin stappen te kunnen maken zult je je klantenbestand in kaart moeten brengen, inventariseren welke van jouw producten ze hebben staan, en op basis daarvan nagaan welke type onderhoud of serviceverlening voor hen interessant kan zijn. Dat betekent alle beschikbare bedrijfsinformatie die binnen jouw organisatie (maar ook wellicht daarbuiten) bundelen en goed te benutten. Een goed functionerend ERP-systeem is hiervoor wel essentieel.

Afstemming omtrent planning, afspraken en efficiënt werken zijn namelijk bepalend voor de klanttevredenheid. Of het nu gaat om ad-hoc service bij een storing, het aanbieden van servicecontracten of het inplannen van en uitvoeren van periodiek onderhoud.

Zeker niet alleen voor de groten

Kleine bedrijven in de maakindustrie hebben een belangrijk voordeel ten opzichte van hun grotere concurrenten: ze zijn een stuk wendbaarder, waardoor dergelijke innovatieve stappen sneller en makkelijk is in te voeren binnen de organisatie. Dit is een groot voordeel, omdat de grootste uitdaging niet zozeer de investering is, maar vooral de omslag in bedrijfscultuur en flexibiliteit van de medewerkers.

*EDI = Electronic Data Interchange